Bodelning under bestående äktenskap

Bodelning under bestående äktenskap

Bodelning under bestående äktenskapBodelning under bestående äktenskap möjliggörs av Äktenskapsbalken 9 kapitel 1 §:

”Är makarna ense, får de efter skriftlig anmälan till Skatteverket fördela sin egendom genom bodelning under äktenskapet utan att något mål om äktenskapsskillnad pågår. Anmälan ska registreras av Skatteverket.”

Denna form av bodelning möjliggör överföring av egendom från den ena maken till den andra. Det finns en mängd möjliga motiv till varför äkta makar kan vilja åstadkomma en bodelning under äktenskap:

  • Ett behov av att manifestera ekonomisk självständighet.
  • En vilja att reda ut ägandeförhållande inför en förestående äktenskapsskillnad.
  • En önskan om att få klarhet om ägandeförhållandena.
  • En vilja att åstadkomma en ekonomisk utjämning mellan makarna.

Ladda ner ett bodelningsavtal för bodelning under bestående äktenskap!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.