Inbördes testamente

Inbördes testamente mellan makar och sambor

Inbördes testamente krävs för att sambor skall ärva varandra och är också mycket vanligt mellan makar som har särkullbarn.

Inbördes testamente mellan sambor

Sambor ärver inte varandra enligt lag. För att samborna skall ärva varandra så måste de skriva testamente. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett testamente speciellt upprättat för sambor som vill ärva varandra.

Inbördes testamente mellan makar

Särkullbarn, dvs barn till den avlidne som den efterlevande maken inte är förälder till, har rätt att få ut sitt arv direkt efter förälderns bortgång. För att skydda den efterlevande maken är det vanligt att gifta par skriver ett inbördes testamente. Dock har makarna inte rätt att genom testamentsförordnande inkräkta på barnens rätt till laglott. Särkullbarnet har oavsett testamentsförordnande alltid rätt till sin laglott, dvs halva arvslotten. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett testamente speciellt upprättat för makar, med eller utan särkullbarn.

Det är väldigt viktigt att ett testamente uppfyller alla de lagstadgade formkraven samt att avsikten med testamentet tydligt kommer fram. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett testamente för såväl gifta som för sambor:

Alla dokument på Juridiska Dokument är upprättade av jurister. Detta garanterar att dokumenten är tydliga samt juridiskt korrekta. Naturligtvis uppdateras också dokumenten i takt med att lagstiftningen förändras.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.