Vad är giftorättsgods?

Giftorättsgods enskild egendom och äktenskapsförord

 

Vad är giftorättsgods?

Vi får ofta frågan: Vad är giftorättsgods? Giftorättsgods är i motsats till enskild egendom egendom som skall ingå vid en bodelning mellan makar i samband med skilsmässa eller om någon av makarna avlider.

Giftorätt inträder när äktenskapet ingås och giftorätten omfattar all egendom som makarna äger och framöver förvärvar. Denna egendom benämns som giftorättsgods.

Det är en vanlig men likväl felaktig uppfattning att giftorättsgods är egendom som ägs av makarna med samäganderätt. Makarna äger sin egendom och svarar för sina egna skulder under äktenskapet. Makarna äger således inte en del i den andre makens egendom.

Makarna kan skriva äktenskapsförord varigenom de avtalar om att viss egendom eller all deras egendom skall vara enskild egendom. Äktenskapsförordet måste vara skriftligt och skall registreras vid Skatteverket för att var giltigt.

Ett äktenskapsförord kan även upprättas innan de blivande makarna gift sig. För att ett dylikt äktenskapsförord skall vara giltigt fordras det att äktenskapsförordet inlämnats för registrering till Skatteverket inom en månad efter vigseln.

Enskild egendom som är enskild på grund av ett äktenskapsförord kan omvandlas till giftorättsgods igen genom att makarna skriver ett nytt äktenskapsförord med denna innebörd.

Ladda ner ett äktenskapsförord på Juridiska Dokument nu!

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.