Etikettarkiv: inbördes testamente

Inbördes testamente

Inbördes testamente mellan makar och sambor

Inbördes testamente krävs för att sambor skall ärva varandra och är också mycket vanligt mellan makar som har särkullbarn.

Inbördes testamente mellan sambor

Sambor ärver inte varandra enligt lag. För att samborna skall ärva varandra så måste de skriva testamente. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett testamente speciellt upprättat för sambor som vill ärva varandra.

Inbördes testamente mellan makar

Särkullbarn, dvs barn till den avlidne som den efterlevande maken inte är förälder till, har rätt att få ut sitt arv direkt efter förälderns bortgång. För att skydda den efterlevande maken är det vanligt att gifta par skriver ett inbördes testamente. Dock har makarna inte rätt att genom testamentsförordnande inkräkta på barnens rätt till laglott. Särkullbarnet har oavsett testamentsförordnande alltid rätt till sin laglott, dvs halva arvslotten. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett testamente speciellt upprättat för makar, med eller utan särkullbarn.

Det är väldigt viktigt att ett testamente uppfyller alla de lagstadgade formkraven samt att avsikten med testamentet tydligt kommer fram. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett testamente för såväl gifta som för sambor:

Alla dokument på Juridiska Dokument är upprättade av jurister. Detta garanterar att dokumenten är tydliga samt juridiskt korrekta. Naturligtvis uppdateras också dokumenten i takt med att lagstiftningen förändras.

Särkullbarns arvsrätt

Särkullbarns arvsrättMånga makar och sambor oroar sig för särkullbarns arvsrätt. Dock kan ni lätt komma till rätta med denna osäkerhet om ni använder er av dokument från Juridiska Dokument.

Särkullbarns arvsrätt är mer omfattande än vad som gäller för gemensamma barn. Medan gemensamma barn måste vänta med sitt arv tills den efterlevande maken avlidit så har särkullbarn rätt att få ut sitt arv direkt efter förälderns bortgång. Vad gäller sambor så är problemet än större eftersom sambor helt saknar lagstadgad arvsrätt efter varandra. Sambors barn ärver direkt efter den ena föräldern oavsett om de är gemensamma barn eller inte.

Detta är ofta ett stort problem eftersom den efterlevande maken eller sambon måste kunna lösa ut arvingarna om han eller hon skall ha råd att bo kvar i det gemensamma hemmet.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett inbördes testamente för såväl makar som sambor som upprättats med just denna situation i åtanke. Ladda ner ett testamente på Juridiska Dokument:

Det första steget är ganska enkelt, nämligen att upprätta ett inbördes testamente för att minska särkullbarnets arv till hälften. Dock slutar det inte där. Testamentena som ni kan ladda ner på Juridiska Dokument ger er möjlighet att formulera ert testamente på så sätt att särkullbarnen väljer att vänta med att ta ut sin laglott. Detta görs genom att i testamentet antingen vädja till särkullbarnen eller genom att ge särkullbarnen ett ekonomiskt incitament att vänta med sitt laglottskrav. De testamenten som finns för nedladdning på Juridiska Dokument är upprättade av jurister och ger er dessa möjligheter.

Ladda ner ett testamente som passar just er livssituation!