Etikettarkiv: juridiska dokument

Bodelning under bestående äktenskap

Bodelning under bestående äktenskap

Bodelning under bestående äktenskapBodelning under bestående äktenskap möjliggörs av Äktenskapsbalken 9 kapitel 1 §:

”Är makarna ense, får de efter skriftlig anmälan till Skatteverket fördela sin egendom genom bodelning under äktenskapet utan att något mål om äktenskapsskillnad pågår. Anmälan ska registreras av Skatteverket.”

Denna form av bodelning möjliggör överföring av egendom från den ena maken till den andra. Det finns en mängd möjliga motiv till varför äkta makar kan vilja åstadkomma en bodelning under äktenskap:

  • Ett behov av att manifestera ekonomisk självständighet.
  • En vilja att reda ut ägandeförhållande inför en förestående äktenskapsskillnad.
  • En önskan om att få klarhet om ägandeförhållandena.
  • En vilja att åstadkomma en ekonomisk utjämning mellan makarna.

Ladda ner ett bodelningsavtal för bodelning under bestående äktenskap!

Anledningar att skriva testamente

Ni bör absolut skriva testamente, inte minst för era anhörigas skull.

Skriva testamente - Ladda ner ett testamente på Juridiska Dokument!

Exempel på anledningar att skriva testamente:

  • Du saknar arvingar och vill inte att din kvarlåtenskap skall tillfalla Allmänna arvsfonden.
  • Ni är sambor och ni vill att den efterlevande sambon skall ärva.
  • Du vill att någon som inte är arvsberättigad enligt lag skall ärva dig helt eller delvis.
  • Du vill att någon skall ärva din kvarlåtenskap och att arvet skall vara deras enskilda egendom.
  • Du vill att ett fosterbarn skall ärva dig.
  • Du vill själv bestämma hur saker av affektionsvärde skall fördelas mellan dina arvingar.

Klicka här för mer information om nedladdningsbara testamenten!

Det finns inga som helst garantier för att din kvarlåtenskap fördelas på det sätt som du önskar utan ett testamente. Genom att skriva testamente så undviker du onödiga konflikter och stress som bara ökar bördan för dina efterlevande.

Många sambor tror att den efterlevande sambon ärver dem om de avlider men så är inte alls fallet. Sambor ärver inte varandra, så därför är det oerhört viktigt att ni som är sambor skriver ett inbördes testamente om ni vill ärva varandra. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett inbördes testamente för sambor!

Det behöver varken vara dyrt eller svårt att skriva testamente. På Juridiska Dokument finns flera olika testamenten för direkt nedladdning. Du väljer det testamente som passar din livssituation. Alla testamenten på Juridiska Dokument är upprättade av Thorlund Juristbyrå och är garanterat juridiskt korrekta samt uppdaterade. Du kan alltid känna dig trygg när du laddar ner ett testamente på Juridiska Dokument.

Klicka här för mer information om nedladdningsbara testamenten!

 

Skriva samboavtal

Skriva samboavtal

Funderar ni på att skriva samboavtal?

Skriva samboavtal – Om du och din sambo vill avtala bort sambolagens bodelningsregler helt eller delvis så gör ni det genom att skriva samboavtal. Genom ett samboavtal kan ni avtala att bodelning inte skall ske vid separation eller dödsfall, alternativt att bodelning då bara skall ske i begränsad omfattning.

Du kan ladda ner ett samboavtal på Juridiska Dokument som är garanterat juridiskt korrekt. Alla dokument på Juridiska Dokument är upprättade av jurister som har specialkompetens inom familjerätt. Naturligtvis uppdateras dokumenten i takt med att lagstiftningen förändras. Dessutom medföljer detaljerade instruktioner för hur ni fyller i ert samboavtal, allt för att ni skall kunna känna er helt trygga.

Ladda ner ett samboavtal på Juridiska Dokument!