Etikettarkiv: skriva testamente

Inbördes testamente

Inbördes testamente mellan makar och sambor

Inbördes testamente krävs för att sambor skall ärva varandra och är också mycket vanligt mellan makar som har särkullbarn.

Inbördes testamente mellan sambor

Sambor ärver inte varandra enligt lag. För att samborna skall ärva varandra så måste de skriva testamente. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett testamente speciellt upprättat för sambor som vill ärva varandra.

Inbördes testamente mellan makar

Särkullbarn, dvs barn till den avlidne som den efterlevande maken inte är förälder till, har rätt att få ut sitt arv direkt efter förälderns bortgång. För att skydda den efterlevande maken är det vanligt att gifta par skriver ett inbördes testamente. Dock har makarna inte rätt att genom testamentsförordnande inkräkta på barnens rätt till laglott. Särkullbarnet har oavsett testamentsförordnande alltid rätt till sin laglott, dvs halva arvslotten. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett testamente speciellt upprättat för makar, med eller utan särkullbarn.

Det är väldigt viktigt att ett testamente uppfyller alla de lagstadgade formkraven samt att avsikten med testamentet tydligt kommer fram. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett testamente för såväl gifta som för sambor:

Alla dokument på Juridiska Dokument är upprättade av jurister. Detta garanterar att dokumenten är tydliga samt juridiskt korrekta. Naturligtvis uppdateras också dokumenten i takt med att lagstiftningen förändras.

Anledningar att skriva testamente

Ni bör absolut skriva testamente, inte minst för era anhörigas skull.

Skriva testamente - Ladda ner ett testamente på Juridiska Dokument!

Exempel på anledningar att skriva testamente:

  • Du saknar arvingar och vill inte att din kvarlåtenskap skall tillfalla Allmänna arvsfonden.
  • Ni är sambor och ni vill att den efterlevande sambon skall ärva.
  • Du vill att någon som inte är arvsberättigad enligt lag skall ärva dig helt eller delvis.
  • Du vill att någon skall ärva din kvarlåtenskap och att arvet skall vara deras enskilda egendom.
  • Du vill att ett fosterbarn skall ärva dig.
  • Du vill själv bestämma hur saker av affektionsvärde skall fördelas mellan dina arvingar.

Klicka här för mer information om nedladdningsbara testamenten!

Det finns inga som helst garantier för att din kvarlåtenskap fördelas på det sätt som du önskar utan ett testamente. Genom att skriva testamente så undviker du onödiga konflikter och stress som bara ökar bördan för dina efterlevande.

Många sambor tror att den efterlevande sambon ärver dem om de avlider men så är inte alls fallet. Sambor ärver inte varandra, så därför är det oerhört viktigt att ni som är sambor skriver ett inbördes testamente om ni vill ärva varandra. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett inbördes testamente för sambor!

Det behöver varken vara dyrt eller svårt att skriva testamente. På Juridiska Dokument finns flera olika testamenten för direkt nedladdning. Du väljer det testamente som passar din livssituation. Alla testamenten på Juridiska Dokument är upprättade av Thorlund Juristbyrå och är garanterat juridiskt korrekta samt uppdaterade. Du kan alltid känna dig trygg när du laddar ner ett testamente på Juridiska Dokument.

Klicka här för mer information om nedladdningsbara testamenten!