Etikettarkiv: testamente

Anledningar att skriva testamente

Ni bör absolut skriva testamente, inte minst för era anhörigas skull.

Skriva testamente - Ladda ner ett testamente på Juridiska Dokument!

Exempel på anledningar att skriva testamente:

  • Du saknar arvingar och vill inte att din kvarlåtenskap skall tillfalla Allmänna arvsfonden.
  • Ni är sambor och ni vill att den efterlevande sambon skall ärva.
  • Du vill att någon som inte är arvsberättigad enligt lag skall ärva dig helt eller delvis.
  • Du vill att någon skall ärva din kvarlåtenskap och att arvet skall vara deras enskilda egendom.
  • Du vill att ett fosterbarn skall ärva dig.
  • Du vill själv bestämma hur saker av affektionsvärde skall fördelas mellan dina arvingar.

Klicka här för mer information om nedladdningsbara testamenten!

Det finns inga som helst garantier för att din kvarlåtenskap fördelas på det sätt som du önskar utan ett testamente. Genom att skriva testamente så undviker du onödiga konflikter och stress som bara ökar bördan för dina efterlevande.

Många sambor tror att den efterlevande sambon ärver dem om de avlider men så är inte alls fallet. Sambor ärver inte varandra, så därför är det oerhört viktigt att ni som är sambor skriver ett inbördes testamente om ni vill ärva varandra. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett inbördes testamente för sambor!

Det behöver varken vara dyrt eller svårt att skriva testamente. På Juridiska Dokument finns flera olika testamenten för direkt nedladdning. Du väljer det testamente som passar din livssituation. Alla testamenten på Juridiska Dokument är upprättade av Thorlund Juristbyrå och är garanterat juridiskt korrekta samt uppdaterade. Du kan alltid känna dig trygg när du laddar ner ett testamente på Juridiska Dokument.

Klicka här för mer information om nedladdningsbara testamenten!

 

Särkullbarns arvsrätt

Särkullbarns arvsrättMånga makar och sambor oroar sig för särkullbarns arvsrätt. Dock kan ni lätt komma till rätta med denna osäkerhet om ni använder er av dokument från Juridiska Dokument.

Särkullbarns arvsrätt är mer omfattande än vad som gäller för gemensamma barn. Medan gemensamma barn måste vänta med sitt arv tills den efterlevande maken avlidit så har särkullbarn rätt att få ut sitt arv direkt efter förälderns bortgång. Vad gäller sambor så är problemet än större eftersom sambor helt saknar lagstadgad arvsrätt efter varandra. Sambors barn ärver direkt efter den ena föräldern oavsett om de är gemensamma barn eller inte.

Detta är ofta ett stort problem eftersom den efterlevande maken eller sambon måste kunna lösa ut arvingarna om han eller hon skall ha råd att bo kvar i det gemensamma hemmet.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett inbördes testamente för såväl makar som sambor som upprättats med just denna situation i åtanke. Ladda ner ett testamente på Juridiska Dokument:

Det första steget är ganska enkelt, nämligen att upprätta ett inbördes testamente för att minska särkullbarnets arv till hälften. Dock slutar det inte där. Testamentena som ni kan ladda ner på Juridiska Dokument ger er möjlighet att formulera ert testamente på så sätt att särkullbarnen väljer att vänta med att ta ut sin laglott. Detta görs genom att i testamentet antingen vädja till särkullbarnen eller genom att ge särkullbarnen ett ekonomiskt incitament att vänta med sitt laglottskrav. De testamenten som finns för nedladdning på Juridiska Dokument är upprättade av jurister och ger er dessa möjligheter.

Ladda ner ett testamente som passar just er livssituation!