Äktenskapsförord

Äktenskapsförord - Ladda ner ett äktenskapsförord på Juridiska Dokument!
Ett äktenskapsförord är ett avtal som kan ingås mellan makar eller blivande makar. I ett äktenskapsförord kan bestämmas att viss egendom eller all egendom som tillhör eller tillfaller någon av makarna skall vara dennes enskilda egendom. Med ett äktenskapsförord kan makar även bestämma att enskild egendom skall vara giftorättsgods.

Enskild egendom ingår inte i en framtida bodelning. Egendom som inte är enskild egendom är så kallad giftorättsgods och ingår i en framtida bodelning.

För att äktenskapsförordet skall vara giltigt måste det vara skriftligt. Ni måste också registrera det hos Skatteverket.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett äktenskapsförord som är upprättat av jurister!

I samband med att ni skriver ert äktenskapsförord så bör ni även överväga att skriva ett inbördes testamente er emellan. Det finns väldigt många skäl att skriva ett inbördes testamente även om man är gift. Om så det enda syftet med testamentet är att vägleda arvingarna genom den lagenliga fördelningen av kvarlåtenskapen så är det en synnerligen god idé.

Ladda ner ett äktenskapsförord på Juridiska Dokument!