Skriva samboavtal

Skriva samboavtal

Funderar ni på att skriva samboavtal?

Skriva samboavtal – Om du och din sambo vill avtala bort sambolagens bodelningsregler helt eller delvis så gör ni det genom att skriva samboavtal. Genom ett samboavtal kan ni avtala att bodelning inte skall ske vid separation eller dödsfall, alternativt att bodelning då bara skall ske i begränsad omfattning.

Du kan ladda ner ett samboavtal på Juridiska Dokument som är garanterat juridiskt korrekt. Alla dokument på Juridiska Dokument är upprättade av jurister som har specialkompetens inom familjerätt. Naturligtvis uppdateras dokumenten i takt med att lagstiftningen förändras. Dessutom medföljer detaljerade instruktioner för hur ni fyller i ert samboavtal, allt för att ni skall kunna känna er helt trygga.

Ladda ner ett samboavtal på Juridiska Dokument!

Särkullbarns arvsrätt

Särkullbarns arvsrättMånga makar och sambor oroar sig för särkullbarns arvsrätt. Dock kan ni lätt komma till rätta med denna osäkerhet om ni använder er av dokument från Juridiska Dokument.

Särkullbarns arvsrätt är mer omfattande än vad som gäller för gemensamma barn. Medan gemensamma barn måste vänta med sitt arv tills den efterlevande maken avlidit så har särkullbarn rätt att få ut sitt arv direkt efter förälderns bortgång. Vad gäller sambor så är problemet än större eftersom sambor helt saknar lagstadgad arvsrätt efter varandra. Sambors barn ärver direkt efter den ena föräldern oavsett om de är gemensamma barn eller inte.

Detta är ofta ett stort problem eftersom den efterlevande maken eller sambon måste kunna lösa ut arvingarna om han eller hon skall ha råd att bo kvar i det gemensamma hemmet.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett inbördes testamente för såväl makar som sambor som upprättats med just denna situation i åtanke. Ladda ner ett testamente på Juridiska Dokument:

Det första steget är ganska enkelt, nämligen att upprätta ett inbördes testamente för att minska särkullbarnets arv till hälften. Dock slutar det inte där. Testamentena som ni kan ladda ner på Juridiska Dokument ger er möjlighet att formulera ert testamente på så sätt att särkullbarnen väljer att vänta med att ta ut sin laglott. Detta görs genom att i testamentet antingen vädja till särkullbarnen eller genom att ge särkullbarnen ett ekonomiskt incitament att vänta med sitt laglottskrav. De testamenten som finns för nedladdning på Juridiska Dokument är upprättade av jurister och ger er dessa möjligheter.

Ladda ner ett testamente som passar just er livssituation!

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord - Ladda ner ett äktenskapsförord på Juridiska Dokument!
Ett äktenskapsförord är ett avtal som kan ingås mellan makar eller blivande makar. I ett äktenskapsförord kan bestämmas att viss egendom eller all egendom som tillhör eller tillfaller någon av makarna skall vara dennes enskilda egendom. Med ett äktenskapsförord kan makar även bestämma att enskild egendom skall vara giftorättsgods.

Enskild egendom ingår inte i en framtida bodelning. Egendom som inte är enskild egendom är så kallad giftorättsgods och ingår i en framtida bodelning.

För att äktenskapsförordet skall vara giltigt måste det vara skriftligt. Ni måste också registrera det hos Skatteverket.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett äktenskapsförord som är upprättat av jurister!

I samband med att ni skriver ert äktenskapsförord så bör ni även överväga att skriva ett inbördes testamente er emellan. Det finns väldigt många skäl att skriva ett inbördes testamente även om man är gift. Om så det enda syftet med testamentet är att vägleda arvingarna genom den lagenliga fördelningen av kvarlåtenskapen så är det en synnerligen god idé.

Ladda ner ett äktenskapsförord på Juridiska Dokument!

Bodelning under bestående äktenskap

Bodelning under bestående äktenskapBodelning under bestående äktenskap möjliggörs av Äktenskapsbalken 9 kapitel 1 §:

”Är makarna ense, får de efter skriftlig anmälan till Skatteverket fördela sin egendom genom bodelning under äktenskapet utan att något mål om äktenskapsskillnad pågår. Anmälan ska registreras av Skatteverket.”

Denna form av bodelning möjliggör överföring av egendom från den ena maken till den andra. Det finns en mängd möjliga motiv till varför äkta makar kan vilja åstadkomma en bodelning under äktenskap:

 • Ett behov av att manifestera ekonomisk självständighet.
 • En vilja att reda ut ägandeförhållande inför en förestående äktenskapsskillnad.
 • En önskan om att få klarhet om ägandeförhållandena.
 • En vilja att åstadkomma en ekonomisk utjämning mellan makarna.

Ladda ner ett bodelningsavtal för bodelning under bestående äktenskap!

Inbördes testamente

Inbördes testamente mellan makar och sambor

Inbördes testamente krävs för att sambor skall ärva varandra och är också mycket vanligt mellan makar som har särkullbarn.

Inbördes testamente mellan sambor

Sambor ärver inte varandra enligt lag. För att samborna skall ärva varandra så måste de skriva testamente. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett testamente speciellt upprättat för sambor som vill ärva varandra.

Inbördes testamente mellan makar

Särkullbarn, dvs barn till den avlidne som den efterlevande maken inte är förälder till, har rätt att få ut sitt arv direkt efter förälderns bortgång. För att skydda den efterlevande maken är det vanligt att gifta par skriver ett inbördes testamente. Dock har makarna inte rätt att genom testamentsförordnande inkräkta på barnens rätt till laglott. Särkullbarnet har oavsett testamentsförordnande alltid rätt till sin laglott, dvs halva arvslotten. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett testamente speciellt upprättat för makar, med eller utan särkullbarn.

Det är väldigt viktigt att ett testamente uppfyller alla de lagstadgade formkraven samt att avsikten med testamentet tydligt kommer fram. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett testamente för såväl gifta som för sambor:

Alla dokument på Juridiska Dokument är upprättade av jurister. Detta garanterar att dokumenten är tydliga samt juridiskt korrekta. Naturligtvis uppdateras också dokumenten i takt med att lagstiftningen förändras.

Skilsmässa – Behövs advokat?

Skilsmässa - Behövs advokat vid en skilsmässa?Skilsmässa – Behövs en advokat?

Många par som skall skiljas ställer sig frågan om de behöver en advokat för att ta ut skilsmässa. Sanningen är att ni inte behöver någon advokat om ni är överens om förutsättningarna för er äktenskapsskillnad.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner alla dokument ni behöver för att ansöka om skilsmässa utan advokat. Följande ingår i det dokumentpaket för äktenskapsskillnad som ni kan ladda ner på Juridiska Dokument:

 • Gemensam ansökan om äktenskapsskillnad
 • Särlevnadsintyg
 • Ansökan om fullföljd
 • Återkallelse. (Återkallelsen använder ni om ni vill återkalla er ansökan om äktenskapsskillnad)

Med alla dokument på Juridiska Dokument medföljer naturligtvis tydliga och lättförståeliga instruktioner. Dokumenten är upprättade av jurister med specialkompetens så ni kan känna er helt trygga i att allt är juridiskt korrekt och i enlighet med gällande lag.

Ladda ner en gemensam ansökan om skilsmässa nu!

Anledningar att skriva testamente

Ni bör absolut skriva testamente, inte minst för era anhörigas skull.

Skriva testamente - Ladda ner ett testamente på Juridiska Dokument!

Exempel på anledningar att skriva testamente:

 • Du saknar arvingar och vill inte att din kvarlåtenskap skall tillfalla Allmänna arvsfonden.
 • Ni är sambor och ni vill att den efterlevande sambon skall ärva.
 • Du vill att någon som inte är arvsberättigad enligt lag skall ärva dig helt eller delvis.
 • Du vill att någon skall ärva din kvarlåtenskap och att arvet skall vara deras enskilda egendom.
 • Du vill att ett fosterbarn skall ärva dig.
 • Du vill själv bestämma hur saker av affektionsvärde skall fördelas mellan dina arvingar.

Klicka här för mer information om nedladdningsbara testamenten!

Det finns inga som helst garantier för att din kvarlåtenskap fördelas på det sätt som du önskar utan ett testamente. Genom att skriva testamente så undviker du onödiga konflikter och stress som bara ökar bördan för dina efterlevande.

Många sambor tror att den efterlevande sambon ärver dem om de avlider men så är inte alls fallet. Sambor ärver inte varandra, så därför är det oerhört viktigt att ni som är sambor skriver ett inbördes testamente om ni vill ärva varandra. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett inbördes testamente för sambor!

Det behöver varken vara dyrt eller svårt att skriva testamente. På Juridiska Dokument finns flera olika testamenten för direkt nedladdning. Du väljer det testamente som passar din livssituation. Alla testamenten på Juridiska Dokument är upprättade av Thorlund Juristbyrå och är garanterat juridiskt korrekta samt uppdaterade. Du kan alltid känna dig trygg när du laddar ner ett testamente på Juridiska Dokument.

Klicka här för mer information om nedladdningsbara testamenten!

Vad är giftorättsgods?

Giftorättsgods enskild egendom och äktenskapsförord

Vad är giftorättsgods?

Vi får ofta frågan: Vad är giftorättsgods? Giftorättsgods är i motsats till enskild egendom egendom som skall ingå vid en bodelning mellan makar i samband med skilsmässa eller om någon av makarna avlider.

Giftorätt inträder när äktenskapet ingås och giftorätten omfattar all egendom som makarna äger och framöver förvärvar. Denna egendom benämns som giftorättsgods.

Det är en vanlig men likväl felaktig uppfattning att giftorättsgods är egendom som ägs av makarna med samäganderätt. Makarna äger sin egendom och svarar för sina egna skulder under äktenskapet. Makarna äger således inte en del i den andre makens egendom.

Makarna kan skriva äktenskapsförord varigenom de avtalar om att viss egendom eller all deras egendom skall vara enskild egendom. Äktenskapsförordet måste vara skriftligt och skall registreras vid Skatteverket för att var giltigt.

Ett äktenskapsförord kan även upprättas innan de blivande makarna gift sig. För att ett dylikt äktenskapsförord skall vara giltigt fordras det att äktenskapsförordet inlämnats för registrering till Skatteverket inom en månad efter vigseln.

Enskild egendom som är enskild på grund av ett äktenskapsförord kan omvandlas till giftorättsgods igen genom att makarna skriver ett nytt äktenskapsförord med denna innebörd.

Ladda ner ett äktenskapsförord på Juridiska Dokument nu!